Check-in

Check-in
 
1. Bude probíhat od 3.00 h ráno v prostorách startu a cíle, kde bude každému závodníkovi přiděleno startovní číslo a pořadatelem připevněn ID čip. 
2. Po ukončení závodu je závodník povinen ID čip vrátit pořadatelům. Startovní číslo závodníkovi zůstává. 
 
3. Závodník zodpovídá za nepoškození ID čipu. V případě poškození je toto nutno neprodleně řešit v prostoru startu a cíle, jinak hrozí diskvalifikace. 
 
Návrh bez názvu-6